Stichting Orgel Elandstraatkerk
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr.27280611


 

Hartelijk welkom op de website van de Stichting Orgel Elandstraatkerk.

De doelstelling van de stichting is:
1. Instandhouding van het Franssen-orgel van de Elandstraatkerk.
2. Aanschaf en instandhouding van een koororgel in de Elandstraatkerk.
3. Restauratie en instandhouding van het Loret-orgel van de kerk Teresia van Avila, Westeinde 12a
4. Het stimuleren van het gebruik van het bovenstaande orgels

 

Concerten

 

2021  

aanvang

toegang
 

 

 
       
18 december

Bert den Hertog - Messiaen: integrale uitvoering van
"Livre du Saint-Sacrament" (duur 2 uur)

Dit concert is onderdeel van het vierluik "Kerst met Messiaen".
zie ook: www.classicalnow.nl

15:00
€ 20,-
       
       

Restauratie Loret-orgel Teresia van Avila
De voorbereiding van de restauratie van dit rijksmonument hebben een nieuw stadium bereikt. Inmiddels is een keuze gemaakt ten aanzien van de restaurateur. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Adema's Kerkorgelbouw te Hillegom. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de benodigde fondsen kunnen worden verkregen.
De kosten bedragen ca. € 658.000,- !! Hoewel er naar verwachting belangrijke bijdragen van Rijk en Provincie zullen komen, is ook uw bijdrage zeer welkom !!
Uw bijdrage is van harte welkom op IBAN NL86 INGB 0004 8350 86
ten name van Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den Haag

 

Nieuwsbrief

Regelmatig versturen wij een digitale nieuwsbrief. Wilt U deze ook ontvangen, dan kunt u een email sturen naar de webmaster van deze site.